Retro (een drieluik in drie keer 120 woorden)

Retrograad

“Het was groot nieuws in de jaren tachtig van de vorige eeuw en zo af en toe komt het weer even terug?”

Gelach vult de aula.

Dit was toch niet helemaal het antwoord dat de HIV-onderzoeker verwacht had toen hij deze middelbare scholieren de vraag stelde waarom HIV een retrovirus werd genoemd.

“Net als uw geblokte overhemd en grote bril overigens,” grapte iemand er meteen achteraan.

Daar stond hij, gepromoveerd, gevierd onderzoeker, een h-index van drie cijfers, papers in Nature, winnaar van diverse onderscheidingen en (belangrijker) beurzen. In een geblokt overhemd, met inderdaad een toch wel grote bril. Plots voelde hij zich weer net zo klein als toen hij zelf dagelijks door de gangen van dit gebouw liep. Jaren geleden.

Retrospectief

Wat een week! Door de onderscheiding voor zijn werk op het gebied van retrovirale middelen stond de telefoon al dagen continu roodgloeiend. Kranten, televisie, zelfs De wereld draait door wilde hem. Hem!

Toch maakte het telefoontje van zijn oude rector de meeste indruk. Of hij, als oud-leerling, niet zou willen komen spreken over zijn werk. Om de jeugd te motiveren voor de wetenschap.

Eindelijk! Eindelijk kon hij dan ook dat boek voor eens en voor altijd sluiten. Want ondanks alle successen, en dat waren er inmiddels, al zei hij het zelf, toch wel veel, zaten sommige dingen hem tot de dag van vandaag nog steeds dwars. Maar nu kon hij eindelijk laten zien dat hij geen stomme loser meer was.

Retrosternaal

Dus zo voelde retrosternale pijn. Hij had zich er wel eens een voorstelling van geprobeerd te maken. Hij wist ergens in zijn achterhoofd dat deze pijn waarschijnlijker was bij hyperventilatie dan bij een hartinfarct of iets dergelijks, hij telde nu zo’n tien ademteugen per tien seconden, dat waren er dan, zes keer tien, zestig per minuut, dat was snel, te snel.

Toch had hij wel degelijk ook pijn aan zijn hart. Want waarom liet hij zich zo van zijn stuk brengen? Dit waren nota bene kinderen! Hij had voor hetere vuren gestaan! Maar toch was deze aula nu voor hem, wederom, heter dan de hel. Blijkbaar was er al die jaren niets veranderd: hij bleef de sukkel, een stomme loser.

2015-09-15 15.41.17

Fragment uit een HR-gesprek

… Goed en dan zijn we nu aangekomen bij het salaris. Dat zal zijn volgens de geldende CAO ziekenhuizen. Dat komt neer op een behoorlijk bedrag per maand, zeker omdat dit je eerste baan is. Ik werk hier nu vijftien jaar bij HR en je verdient straks meteen al meer dan ik. En waarom? Omdat je wat langere dagen maakt? Omdat je ook in avond, nacht en weekend moet werken? Nee, alleen omdat je dokter bent, met veel aanzien. Maar goed, het is je gegund hoor. Ik zeg alleen maar dat ík het belachelijk veel vind.
Enfin, dit is de gedragscode die geldt binnen het ziekenhuis. Daarin staat dus hoe we hier in dit huis met elkaar om dienen te gaan …

copy-cropped-cropped-headerflbkast1.png

Vertel eens een mooi verhaal!

Vertel eens een mooi verhaal! Al enige tijd is dat, bij wijze van een uit nieuwsgierigheid geboren sociaal experiment, letterlijk het verzoek dat ik op onbewaakte momenten doe aan collega’s, vrienden en (on)bekenden.

Het simpele verzoek blijkt veel mensen vreselijk te overvallen en soms zelfs danig uit het lood te slaan. Het is dan ook zelden dat men daadwerkelijk direct met een mooi verhaal komt. Wanneer dit echter toch geval is, betreft het zonder uitzondering écht mooie verhalen. Verhalen die vaak al in de lucht hingen of op het puntje van een tong lagen, waarvan het delen een band schept.

Kortom: vragen staat vrij en wordt beloond! Maar vertel, voordat je zelf nieuwsgierig rond gaat vragen, eens een mooi verhaal!

Edding 3000

Wie schrijft met potlood weet in één oogopslag waar hij aan toe is. De lengte van het potlood is rechtstreeks evenredig met de hoeveelheid resterende woorden. Dan de punt: scherp is schrijven, stomp is slijpen.

Fouten verdwijnen, alsof ze nooit gemaakt zijn, met luttele vegen van een gum. Het hanteren van het potlood is overzichtelijk, getuigend van weinig lef.

Dan de pen, daarmee is het, voordat men daadwerkelijk begint te schrijven zelden duidelijk hoeveel inkt er nog rest, moet men denken voor men schrijft: fouten zijn definitief. Tenzij de schrijver het aandurft grondig te krassen (en er zo een nog grotere rommel van te maken).

Kortom, mensen die écht leven, schrijven met pen. Of beter nog, met dikke watervaste stift.

2014-12-30 11.32.27

VolZicht

Moeiteloos kijken zonder bril of lenzen

Eerder verschenen in het tijdschrift tegen de kwakzalverij (#4/2014)

Geregeld kom ik in de krochten van het internet dingen tegen waar ik kostelijk om kan lachen. Steeds vaker blijkt echter helemaal gaan sprake te zijn van een grap. Zo ook in het geval van VolZicht.nl, de website en het bedrijf van voormalig brildraagster en eveneens voormalig psychiatrisch verpleegkundige Karin Hogenboom. Hogenboom heeft naar eigen zeggen bijna dertig jaar met visuscorrectie rondgelopen toen zij plotsklaps het licht zag en genoeg had van haar bril. Vanaf dat moment kreeg zij inzicht in “de relatie tussen ogen en het lichaam, ogen en de geest en ogen en de ziel” en is zij begonnen met haar bedrijf.

Karin beweert op haar website, een overigens onooglijk labyrint vol pseudowetenschappelijke teksten, dat brillen en contactlenzen volkomen overbodig en zelfs slecht voor het zicht zijn en dat alle visusproblemen terug te voeren zijn op met name problemen van en met de oogspieren, “spanning in het oog”, slechte ‘aarding’ en andere uiterst twijfelachtige relaties en oorzaken als verkeerd voedsel.

Opvallend is dat zij bij het doen van haar beweringen totaal niet gehinderd wordt door enige kennis van de anatomie en werking van het oog. Zo heeft zij klaarblijkelijk nog nooit gehoord van de natuurkundige wetmatigheden van lenzen of van het corpus ciliare, want op haar website legt zij uit dat het oog accommodeert door met de vier rechte en twee schuine oogspieren de vorm en lengte van de oogbol te veranderen. Bijziendheid is dus louter het gevolg van een fysiek te lang uitgetrokken oogbol door stress en chronische oogspierspanning, bij verziendheid is de oogbol door chronische stress van de oogspieren te kort.

Maar geen nood! Hogenboom biedt met haar bedrijf VolZicht peperdure cursussen, boeken en ander materiaal aan waarin zij belooft door middel van aarding en spieroefeningen de bril c.q. contactlenzen overbodig te kunnen maken. Dat Hogenboom met haar website en bedrijf handig inspeelt op de ijdelheid van mensen die liever door het leven zouden gaan zonder bril of contactlenzen is tot daaraan toe, maar Hogenboom meent zich ook laatdunkend uit te moeten laten over de reguliere oogheelkundige behandelingen, die zij ‘onnodige kunstgrepen’ noemt. Bijna prozaïsch, maar behoorlijk duidelijk schrijft Hogenboom hoe ze denkt over de reguliere geneeskunde “door te blijven wandelen op de platgetreden paden zal de conditie van je ogen waarschijnlijk verder verslechteren.

Als klap op de vuurpijl heeft de gewezen verpleegkundige als onderdeel van haar verdienmodel haar website dusdanig laten optimaliseren voor zoekmachines dat menig patiënt die zijn of haar ziektebeeld intypt op Google haar VolZicht.nl, vol dubieuze en pseudowetenschappelijke lariekoek, op de eerste pagina met resultaten ziet verschijnen. Een website waarop zij, evenals op de sociale media meldt dat ze met haar methodes, hier en daar aangevuld met de achterhaalde theorieën van William Horatio Bates (die zelf overigens ook geen flauw benul van de werking van het oog bezat), ook de waarheid en genezing in pacht te hebben voor serieuze, veelal progressieve, oogafwijkingen als keratoconus, glaucoom, staar (wat veroorzaakt schijnt te worden door koolhydraten) en ablatio retinae. Al met al uiterst dubieuze medische claims. Karin Hogenboom en haar VolZicht.nl zijn mij daarom een doorn in het oog.

Apple_and_pear

Malus versus pyrus

Fylogenetisch en dus ook evolutionair gezien zijn beide tweezaadlobbigen onderdeel van de rozenfamilie, een familie die met enkele duizenden soorten redelijk groot genoemd mag worden. Het spreekt dan ook voor zich dat bij zowel het ene als het andere familielid na bevruchting het vruchtbeginsel zal uitgroeien tot een, uit drie lagen bestaande, pitvrucht. Deze vruchten ontlopen elkaar weliswaar enigszins qua vorm, kleur en smaak, maar nauwelijks qua voedingswaarde en nutritionele samenstelling: vooral veel water, wat koolhydraten, een paar vitamines (vooral C) en zo’n 50 tot 55 kcal per 100 gram. Beide kennen bovendien een rijke geschiedenis van menselijke consumptie, verbouwing en veredeling. Al vele duizenden jaren kent de mens appels en peren en toch blijft het lastig ze te vergelijken.

2015-03-02 12.18.16

Licht in de duisternis

Dagelijks komen de meest vreselijke dingen voorbij: milieurampen, onthoofdingen, (jonge) vrouwen gestenigd om hun kledingkeuze, en dichter bij huis, oude dametjes die soms jaren overleden in hun woning liggen voor ze gevonden worden (stankoverlast). Nee, het vertrouwen in de mens wordt er niet door gesterkt.

Soms is er licht in de duisternis. In een klein Brabants stadje (want: stadsrechten) bladerde ik laatst in een antiquariaat enthousiast de bak langspeelplaten door. Nadat ik een mooi stapeltje wilde afrekenen, kwam ik erachter dat ik niet genoeg contant geld op zak had. Pinnen was niet mogelijk. De man pakt een papiertje en schrijft wat nummers op.

“Mijn rekeningnummer. Als je belooft dat je het een dezer dagen overmaakt, mag je ze meenemen hoor.”

hek

Dialoog voor twee zendamateurs

“Papa delta drie hotel bravo. Ik wil graag even een test doen.”

“Ja hallo, dat is prima. Je komt er hier prima uit, ik versta je prima. Papa delta drie foxtrot zulu.”

“Ja, uh, hallo. De naam hier is Henk. Dus je kunt mij horen? Ik kan jou ook goed verstaan. Vijf bij negen. Nauwelijks tot geen ruis, soms wel wat haperingen. En je moet echt iets doen aan je modulatie. Want dat is niets zo. Verder heb ik je naam niet meegekregen. Mike retour aan jou.”

“Ja, nee, die modulatie. Is het zo beter?”

“Ja, uhm, zo is het inderdaad veel beter. Wat heb je veranderd?”

“Ja, uh, ik ben rechtop voor de microfoon gaan zitten. Over.”

“Ah, ja, nee, nu kom je goed binnen hier hoor. Maar dat kan natuurlijk niet he, onderuitgezakt achter de mike hangen. Wat ben je dan voor amateur-amateur. Maar als je goed rechtop zit versta ik ieder woord van wat je zegt tot in de puntjes. Ik heb alleen je naam nog niet meegekregen. Papa delta drie hotel bravo, terug naar jou papa delta drie foxtrot zulu.”

“Ja, uh, Henk, de naam hier is Bert. QTH Schubbekutteveen. Mike retour.”

“Ja. uh, Bert, dit was dus Henk. QTH hier is Nergenshuizen. Leuk je even gesproken te hebben en dank voor de test. Ik ga nu weer even een bakkie doen, want uh, ja, uh, moeder de vrouw begint wat te zeuren. Ha ha! He Bert. Dank voor dit QSO. Ik ga weer over op luisteren en daarna ga ik horizontaal polariseren op de twee-meter-band, ik ben er moe van. Mike retour.”

“Ja, uh, Henk. Nee joh, is goed. Je komt kraakhelder door hier. Ook hier terug naar luisteren.”

twitterheader-compressed

Op de koffie

Binnen een seconde nadat hij op de bel had gedrukt, ging zijn oude voordeur open.

“Dag Liesbeth.”
– “Dag Jeroen, fijn dat je er bent! Kom binnen. Koud hè! Wil je koffie of thee?”
“Ja, lekker.”
– “Wat?”
“Wat, wat?”
– “Of je koffie of thee wil … ”
“Ja, lekker.”
– “Nee, Jeroen, ik bedoel: wil je kóffie óf wil je théé?”
“Ja, lekker zeg ik toch.”
– “Verdorie Jeroen … ”
“Doe maar koffie.”
– “Hoe drink je je koffie?”
“Dat weet je toch, Liesbeth. Zwart. Of heb je nog steeds die oude Senseo staan?”
– “Ja, die heb ik nog steeds, ja.”
“Doe dan ook maar zwart, met veel melk en suiker.”

“Al zal dat het allemaal niet minder bitter maken,” mompelde hij erachteraan.

– “Hè, wat?”

“Niets! Lekker!”

Offer

Hij kwam nauwelijks meer buiten, zijn boodschappen werden aan huis bezorgd. Dag en nacht zat hij op zijn donkere zolderkamer achter een groot beeldscherm. Hij struinde het internet af naar bewijs. Tot in de diepste krochten.
De meest walgelijke vunzigheden kwam hij daar dikwijls tegen en hij walgde ervan. Hij walgde ook steeds meer van zichzelf. Van zijn leven was weinig meer over.

Maar, áls zijn vermoeden klopt, als hij eindelijk vindt wat hij zoekt, zou dat best wel eens implicaties kunnen hebben. Hij was het de maatschappij dus gewoon verplicht. Hij moest dit offer brengen, hoeveel het hem ook zou kosten en hoe onsmakelijk het ook was. Het was zijn taak als burgerjournalist en beheerder van de Twitter-account @Dibialuitdekast.