Biologenhumor


Maar ondertussen heb je geen flauw benul waar je moet zijn in de krochten van het H.R. Kruytgebouw.

Frank