Een modern Babel1 min leestijd

De wereld van onderzoek is vol continue competitie tussen verschillende onderzoeksgroepen, laboratoria en universiteiten. Minder bekend is de competitie binnen afzonderlijke onderzoeksgroepen.
Hoewel de meeste groepen functioneren als team zijn er ook uitzonderingen. Sommige groepsleiders hanteren het Amerikaanse model en plaatsen meerdere onderzoekers op één project. De persoon met de eerste data ‘wint’ de publicatie, de verliezer boft met co-auteurschap.
Op korte termijn vaak goede publicaties, op lange termijn aanhoudende frictie en een uiterst onprettig klimaat. Onderzoekers ontlopen elkaar en praten met niemand. Het meest exemplarisch zijn de labjournaals, logboeken met uitgevoerde experimenten en data, deze worden geschreven in geheimschrift, code-taal, spiegelschrift, Russchisch of Chinees en zijn voor iedereen, behalve de onderzoeker zelf, totaal onleesbaar. Zo was wetenschap niet bedoeld.

Frank