Handen wassen1 min leestijd

Archibald zweeg en poogde figuren te ontwaren in de donkerbruine vlek op het plafond van de rokerige woonkamer.
“Toch apart die rook,” bedacht Archibald zich. Brutus zei immers rokers te minachten vanwege het naar zijn smaak vaak te sociale karakter van hun verslaving.
“Tegenwoordig heeft iedereen het over hygiëne en handen wassen,” doorbrak Brutus de stilte, “smerig spel van zeepmultinationals!”. Een goede seconde later nieste hij Archibald vol in het gezicht.
Archibald deed er onverstoorbaar het zwijgen toe, ging verzitten en likte zijn lippen, “Brutus, ik moet je zeggen dat ik weldegelijk waarde hecht aan het regelmatig wassen van de handen. Het zijn gevaarlijke tijden, met vogel-, varkens- én Mexicanengriepen.”
Eensklaps begon Brutus te huilen, Archibald lachte een manische lach.

Frank