Op de automatische piloot2 min leestijd

Zoals het een goede academicus betaamt, heeft uw campuscolumnist niet alleen een mening over de wetenschap, maar is hij af en toe ook zijdelings actief in de wondere wereld van de wetenschap. In de afgelopen jaren publiceerde ik mee op enkele mooie wetenschappelijke artikelen en terwijl van de zomer de mussen dood van het dak vielen, publiceerde ik voor het eerst een artikel ‘als eerste auteur’ in een heel aardig tijdschrift.

Een belangrijk onderdeel van het grote wetenschappelijke gebeuren is het congres. Een bijeenkomst, bij voorkeur in een ver en warm land, waar wetenschappelijke lieden van over de hele wereld hun werk presenteren en elkaars werk gepresenteerd krijgen (en bekritiseren). Ergens afgelopen lente had ik een samenvatting van mijn artikel ingediend bij een groot oncologie congres. Gewoon, om eens gedaan te hebben. En heel misschien om een poster te mogen presenteren. Bovendien was het congres dit keer (helaas) in Amsterdam, dus lekker dichtbij.

Ik kreeg echter al vrij snel een e-mail dat mijn ‘abstract’ geselecteerd was voor een ‘oral presentation’ van 12 minuten en dat ik plaats mocht nemen in een discussiepanel. Wow. Maar liefst 12 hele minuten spreektijd! Discussie! Ik, student (oké, en campuscolumnist), maar liefst 12 volle minuten oreren op een congres. Een kleine stap voor de wetenschap, een grote stap voor Frank! (Maar gelukkig wel in een bescheiden zaaltje verzekerde men mij).

De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn studie en coschappen tot vervelens toe vele tientallen presentaties en praatjes moeten geven. Over de voortplanting van fruitvliegen, de ethiek achter de bioindustrie, over urineweginfecties, beenmergpuncties, de wiskunde achter populatiedynamica, de genetica van Arabidopsis Thaliana, genomische instabiliteit, mijn emoties en reflecties daarop en over schapen op een eiland. Maar altijd in achterafzaaltjes, voor een minimumpubliek van slaperige medestudenten, slaperige artsen, slaperige docenten, of voor een opgelaten nieuwjaarsborrel waar men toch alleen met de champagne bezig was. Nee, het geven van talloze en volslagen zinloze presentaties is werkelijk niet meer weg te denken uit het moderne academische onderwijs.

Frank