VolZicht

Moeiteloos kijken zonder bril of lenzen

Eerder verschenen in het tijdschrift tegen de kwakzalverij (#4/2014)

Geregeld kom ik in de krochten van het internet dingen tegen waar ik kostelijk om kan lachen. Steeds vaker blijkt echter helemaal gaan sprake te zijn van een grap. Zo ook in het geval van VolZicht.nl, de website en het bedrijf van voormalig brildraagster en eveneens voormalig psychiatrisch verpleegkundige Karin Hogenboom. Hogenboom heeft naar eigen zeggen bijna dertig jaar met visuscorrectie rondgelopen toen zij plotsklaps het licht zag en genoeg had van haar bril. Vanaf dat moment kreeg zij inzicht in “de relatie tussen ogen en het lichaam, ogen en de geest en ogen en de ziel” en is zij begonnen met haar bedrijf.

Karin beweert op haar website, een overigens onooglijk labyrint vol pseudowetenschappelijke teksten, dat brillen en contactlenzen volkomen overbodig en zelfs slecht voor het zicht zijn en dat alle visusproblemen terug te voeren zijn op met name problemen van en met de oogspieren, “spanning in het oog”, slechte ‘aarding’ en andere uiterst twijfelachtige relaties en oorzaken als verkeerd voedsel.

Opvallend is dat zij bij het doen van haar beweringen totaal niet gehinderd wordt door enige kennis van de anatomie en werking van het oog. Zo heeft zij klaarblijkelijk nog nooit gehoord van de natuurkundige wetmatigheden van lenzen of van het corpus ciliare, want op haar website legt zij uit dat het oog accommodeert door met de vier rechte en twee schuine oogspieren de vorm en lengte van de oogbol te veranderen. Bijziendheid is dus louter het gevolg van een fysiek te lang uitgetrokken oogbol door stress en chronische oogspierspanning, bij verziendheid is de oogbol door chronische stress van de oogspieren te kort.

Maar geen nood! Hogenboom biedt met haar bedrijf VolZicht peperdure cursussen, boeken en ander materiaal aan waarin zij belooft door middel van aarding en spieroefeningen de bril c.q. contactlenzen overbodig te kunnen maken. Dat Hogenboom met haar website en bedrijf handig inspeelt op de ijdelheid van mensen die liever door het leven zouden gaan zonder bril of contactlenzen is tot daaraan toe, maar Hogenboom meent zich ook laatdunkend uit te moeten laten over de reguliere oogheelkundige behandelingen, die zij ‘onnodige kunstgrepen’ noemt. Bijna prozaïsch, maar behoorlijk duidelijk schrijft Hogenboom hoe ze denkt over de reguliere geneeskunde “door te blijven wandelen op de platgetreden paden zal de conditie van je ogen waarschijnlijk verder verslechteren.

Als klap op de vuurpijl heeft de gewezen verpleegkundige als onderdeel van haar verdienmodel haar website dusdanig laten optimaliseren voor zoekmachines dat menig patiënt die zijn of haar ziektebeeld intypt op Google haar VolZicht.nl, vol dubieuze en pseudowetenschappelijke lariekoek, op de eerste pagina met resultaten ziet verschijnen. Een website waarop zij, evenals op de sociale media meldt dat ze met haar methodes, hier en daar aangevuld met de achterhaalde theorieën van William Horatio Bates (die zelf overigens ook geen flauw benul van de werking van het oog bezat), ook de waarheid en genezing in pacht te hebben voor serieuze, veelal progressieve, oogafwijkingen als keratoconus, glaucoom, staar (wat veroorzaakt schijnt te worden door koolhydraten) en ablatio retinae. Al met al uiterst dubieuze medische claims. Karin Hogenboom en haar VolZicht.nl zijn mij daarom een doorn in het oog.

Frank