Kwakstages voor Utrechtse geneeskunde­studenten2 min leestijd

Eerder verschenen in het Nederlands tijdschrift tegen de kwakzalverij (#4/2015)

Op veel punten loopt de diergeneeskunde altijd een beetje achter haar ‘humane’ zus aan. Echter wat betreft sommige zaken zouden veel geneeskunde opleidingen absoluut een voorbeeld kunnen nemen aan de veterinaire collega’s. Enige tijd geleden heeft de faculteit diergeneeskunde (Utrecht) onder bezielende leiding van vice-decaan professor van Sluijs een helder en eenduidig standpunt opgesteld én ingenomen over alternatieve geneeswijzen binnen de faculteit diergeneeskunde: daar is geen plaats voor. Behandelwijzen dienen gestoeld te zijn op de twee pijlers van de moderne natuurwetenschappen en de principes van evidence based medicine (EBM).

Hoe anders is dat bij veel geneeskunde opleidingen, waar men zelden een officieel standpunt heeft over alternatieve geneeswijzen. En ook in de collegebanken wordt er zelden echt afstand genomen van kwakzalverij. Zodra de kwestie een keer ter sprake komt, wordt er om de hete brij heen gedraaid. Baadt het niet dan schaadt het niet, volgende vraag.

En soms gaat het zelfs nog wat verder dan dat. In Utrecht is het bijvoorbeeld mogelijk een keuze-coschap in the Royal London Homeopathic Hospital te volgen. En enige tijd geleden stond er een paginavullende advertentie voor homeopathie in MediZine, het blaadje van studievereniging MSFU/Sams (geld is geld).

Utrechtse bachelorstudenten geneeskunde kunnen bovendien in hun tweede jaar kiezen voor een officieel keuzevak “Complementaire zienswijzen in de zorg”, verzorgd door het Louis Bolk Instituut en gegeven door antroposofisch huisarts Casper Post Uiterweer. Volgens de studiegids een cursus die “gaat over het verbreden van je horizon” en waarin ook gewerkt wordt aan de eigen innerlijke balans. Behalve zelfstudie, hoor- en werkcolleges bevat deze cursus onder andere een excursie naar Homeopathisch Artsen Centrum Utrecht en zijn er practica en stages in acupunctuur, antroposofische geneeskunde, homeopathie-praktijken en mogelijkheden tot oefenen met mindfulness.

Van een academische studie, die pretendeert meer te zijn dan een beroepsopleiding, zou mijns inziens (en zeker in deze tijd van exponentieel stijgende zorgkosten) verwacht mogen worden dat ze kritische, academisch denkende artsen aflevert. In plaats van zich krampachtig te willen onderscheiden met stickers van dure keurmerken op hun voordeur zouden academische centra, wiens voornaamste taak naast patiëntenzorg bestaat uit wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, er dan ook goed aan doen het voorbeeld van de veterinaire buren te volgen en nu eindelijk eens duidelijk afstand te nemen van de kwakzalverij.

Frank