Presumpties…1 min leestijd

De zwartepietendiscussie lijkt inmiddels beslecht en de gevolgen daarvan beginnen maatschappijbreed door te sijpelen. In een opiniestuk in de NRC van 26 oktober jongstleden stelt ene Ali Sina Alizay dat alle ‘witte mensen’ racist zijn tot ze expliciet het tegendeel bewijzen. Alsof onschuldpresumptie, een van de pilaren van elke moderne rechtsstaat en expliciet onderdeel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 6, lid 2), niet meer geldt voor ‘witte’ mensen en racisme. Racismepresumptie als nieuw grondrecht van de ‘witte mens’? Overigens voel ik mij persoonlijk gekwetst wanneer iemand mij wit noemt. Wit is bleek en onlosmakelijk verbonden met ziekte en ziek zijn. Iets wat ik, ondanks mijn lichter dan gemiddelde huidskleur, niet ben. Evenmin als racist.

Frank